Thursday, June 25, 2009

Hadis riwayat Thalhah bin Ubaidillah ra.

Seseorang dari penduduk Najed yang kusut rambutnya datang menemui Rasulullah saw. Kami mendengar gaung suaranya, tetapi kami tidak faham apa yang dikatakannya sampai ia mendekati Rasulullah saw. dan bertanya tentang Islam.
Lalu Rasulullah saw. bersabda: Islam itu adalah solat lima waktu dalam sehari semalam.
Orang itu bertanya: Adakah solat lain yang wajib atasku?
Rasulullah saw. menjawab: Tidak ada, kecuali jika engkau ingin melakukan solat sunat. Kemudian Rasulullah bersabda: Islam itu juga puasa pada bulan Ramadhan.
Orang itu bertanya: Adakah puasa lain yang wajib atasku?
Rasulullah saw. menjawab: Tidak, kecuali jika engkau ingin melakukan puasa sunat.
Lalu Rasulullah saw. melanjutkan: Islam itu juga mengeluarkan zakat.
Orang itu pun bertanya: Adakah zakat lain yang wajib atasku?
Rasulullah saw. menjawab: Tidak, kecuali jika engkau ingin bersedekah.
Kemudian lelaki itu berlalu seraya berkata: Demi Allah, aku tidak akan menambahkan kewajiban ini dan tidak akan menguranginya. Mendengar itu, Rasulullah saw. bersabda: Ia adalah orang yang beruntung jika benar apa yang diucapkannya.

No comments:

Post a Comment